• str. Preot Luca Nicolae, FN

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI

RO49TREZ23821370201XXXXX
CUI 7249808
Numarul contului unic privind masurile de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale:
M.Of.NR.647/25.07.2018
RO63TREZ23821A470400XXXX
CUI 7249808

SALARII

Tabel cu alesii locali, functionarii publici si personalul contractual

Tabel cu alesii locali, functionarii publici si personalul contractual – din cadrul Primariei comunei Topalu